Bộ tượng Tam đa ngọc Phỉ Thúy Vân Nam 3-NPT

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tam đa (Phước-Lộc-Thọ) ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước(dài x rộng x cao): 27cm x 12cm x 21cm (bao cả đế) + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc, sức khỏe và sự thịnh vượng. + Cách sử dụng: trang trí

Bộ tam đa bột đá mạ vàng lớn Y142

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bộ tam đa bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 19.5cm x 42.5cm + Khối lượng: + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc, sức khỏe và sự thịnh vượng. + Cách sử dụng: trang trí phòng khách, phòng làm việc,

Bộ tượng Tam đá Phước Lộc Thọ bột đá Y140

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bộ tam đa Phước Lộc Thọ bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 15cm x 30cm + Khối lượng: 3kg. + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc, sức khỏe và sự thịnh vượng. + Cách sử dụng: trưng

Bộ tượng Phước Lộc Thọ bột đá mạ vàng nhỏ Y144

+ Chất liệu và hoàn thiện: bộ tam đa (Phước-Lộc-Thọ) bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 8cm x 12cm + Khối lượng: 1.9kg/ bộ + Ý nghĩa: biểu tượng của sức khỏe trường thọ, thịnh vượng thêm phúc vào nhà , giúp cho mọi

Bộ Tượng Phước Lộc Thọ tam tinh bột đá Y143

+ Chất liệu và hoàn thiện: bộ tam đa (Phước-Lộc-Thọ) bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước 1 ông (dài x rộng x cao): 9.5cm x 10cm x 16cm + Khối lượng: 2.3kg/ bộ + Ý nghĩa: biểu tượng của sức khỏe trường thọ, thịnh vượng thêm phúc vào nhà , giúp

Móc điện thoại Phước Lộc Thọ ngọc phỉ thúy S386

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc đt 3 chữ Phứơc Lộc Thọ đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài ): 12cm (tính luôn dây kết) + Khối lượng:7g + Ý nghĩa: biểu tượng của phước-lộc-thọ toàn + Cách sử dụng: trang sức, móc điện thoại + Giá: 65.000 vnd

Phước Lộc Thọ – Phúc Lộc Thọ – Tượng Tam Đa – Ông Phước Lộc Thọ